Các gói câu hỏi Trắc Nghiệm Toán cao cấp 2

Print
Written by Võ Hoàng Vũ - Đỗ Thị Hoàng Linh

Đây là các gói câu hỏi trắc nghiệm TCC2 chạy tự động trên máy tính. Với các gói câu hỏi này, sinh viên có thể tự luyện tập hay kiểm tra kiến thức trên một ngân hàng câu hỏi sẵn có. Sinh viên tải về, giải nén và chạy hoàn toàn tự động.

Chú ý: cần cài đặt thêm phần mềm Mathtype (xem phần hướng dẫn cài đặt) để hiển thị công thức toán.

Sau đó kích chạy các gói câu hỏi bình thường như trên thư viện.
 
Kích đúp chọn Test: Dùng cho thi thử để xác định số điểm.
Chọn Practice: Dùng để luyện tập, có thể xem đáp án từng câu.
 
Các gói câu hỏi theo chương và câu hỏi tổng hơp:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần mềm Mathtype để hỗ trợ công thức toán:

NEW!! Bảng điểm AVCN các lớp CĐ K37 - CÔ AN.

Print
Written by nguyenthian

Xem File đính kèm và phản hồi trước ngày 25//5//2015.

images/upload/documents/C_AN_-_TONG_HOP_BCKT_AVCN_37-_HK2_2014-2015_new.xls

Bảng điểm lớp 37CC211, toán CC2 Cô Linh

Print
Written by Khoagddc

Xem tại đây

Subcategories

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator