CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀNH HỌC

Print
Written by Ban quản trị mạng

        Chúng tôi liệt kê các môn học HS sẽ học trong cả khóa học nhằm tạo điều kiện để HSSV và gia đình theo dõi, xắp sếp việc học tập...

⇒ Hệ trung cấp chuyên nghiệp:

TT

Môn học

ĐV

HT

Tổng

số tiết

thuyết

Thực

hành

Học

kỳ I

Học

kỳ II

Học

kỳ III

Học

kỳ IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
   

 

             

 

                 
             

 

 

VI

                   

Lưu ý: những môn học trên là xắp sếp theo đề cương chung, trong
quá trình lên tiến độ học tập theo từng kỳ sẽ có sự thay đổi.

 

 

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator