Nhân sự khoa Giáo dục đại cương

Print
Written by Ban quản trị mạng

 Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Khoa:

* Lãnh đạo Khoa:

- Trưởng khoa: Tiến sĩ Bùi Ngọc Dịnh

+ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0935771556

- Phó Trưởng khoa: Thạc sĩ Lê Ngọc Bích

+ Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0935881545

* Thư ký Khoa: CN. Huỳnh Thị Hiền Vân

+ Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại 098 3098 655

*Các tổ bộ môn trực thuộc:

1. TỔ KHOA HỌC CƠ BẢN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Trưởng BM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Đặng Hữu Định

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sinh

3

Nguyễn Thị Cẩm Thạch

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Bùi Ngọc Dịnh

Tiến sĩ

Trưởng khoa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Huỳnh Thị Hiền Vân

Cử nhân

PT. LAB

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Trần Văn Thắm

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sinh

7

Nguyễn Thị Thu Anh

Thạc sĩ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Võ Hoàng Vũ

Thạc sĩ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Đỗ Thị Hoàng Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Thạc sĩ

Giảng viên

mongtuyench This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

Nguyễn Ái Nguyên

Thạc sĩ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

Phan Thị Như Quỳnh

Thạc sĩ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2. TỔ ANH VĂN

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Ngọc Hoàng My

Thạc sĩ

Trưởng BM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Đặng Thị Hồng Hoa

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Nguyễn Thị An

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 4

 Phạm Thị Kim Liên

Thạc sĩ

 Giáo viên

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3. Tổ GiÁO DỤC THỂ CHẤT- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 


 STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

GHI CHÚ

1

Lê Ngọc Bích

Thạc sĩ

P.Trưởng khoa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Lê Tấn Xin

Thạc sỹ

Giảng viên

letanxin@tic.edu.vn

 

3

Nguyễn Trung Tâm

Thạc sĩ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Nguyễn Bá Thành

Cử nhân

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Nguyễn Lưu Thanh Huệ

Thạc sỹ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Nguyễn Văn Đạo

Cử nhân

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Lê Như Toàn

Cử nhân

Giáo viên

lenhutoan  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Nguyễn Văn Khoa

Cử nhân

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Lữ Hoàng Giang

Thạc sĩ

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Nguyễn Tấn Khả

KTV

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng - Nhiệm vụ

Print
Written by Ban quản trị mạng

KHOA GDĐC: GỒM CÓ 3 TỔ

*I. TỔ TIẾNG ANH

Chức năng:

Đảm nhận giảng dạy môn Tiếng Anh Cơ Bản và Tiếng Anh Chuyên Ngành,  nhằm trang bị cho HSSV những kiến thức cơ bản trong tiếng Anh, giúp học sinh, sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục tự nghiên cứu, đọc thêm các tài liệu tiêng Anh liên quan đến chuyên nghành.

Nhiệm vụ giảng dạy:

Dạy Tiếng Anh Cơ Bản cho các bậc:

    1. Trung cấp nghề : 60 tiết

    2. Cao đẳng nghề: 60 tiết

    3. Trung cấp chuyên nghiệp: 90 tiết

    4. Cao Đẳng chuyên nghiệp(tín chỉ): 45 tiết

Dạy Tiếng Anh Chuyên Ngành cho các Ngành:

    1. Cơ khí: 30 tiết ( 2 tín chỉ)

    2. Điện - Điện tử: 30 tiết ( 2 tín chỉ)

    3. Công nghệ hóa- môi trường: 30 tiết ( 2 tín chỉ)

    4. Trắc địa - Địa chất: 30 tiết ( 2 tín chỉ)

    5. Công nghệ thông tin: 30 tiết ( 2 tín chỉ)

    6. Du lịch:

        Du lịch 1: 30 tiết lí thuyết, 30 tiết thực hành ( 3 ĐVHT)

        Du lịch 2: 30 tiết lí thuyết , 30 tiết thực hành ( 3 ĐVHT)

        Du lịch 3: 30 tiết lí thuyết ,30 tiết thực hành ( 3ĐVHT)

*II. TỔ KHOA HỌC CƠ BẢN

Chức năng:

Đảm nhận giảng dạy môn toán cao cấp và toán chuyên nghành, Vật lý đại cương, Hóa đại cương , nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản phục vụ cho các môn chuyên nghành và nâng cao khả năng tư duy.

Nhiệm vụ giảng dạy:

MÔN TOÁN

Dạy toán cao cấp cho bâc Trung cấp chuyên nghiệp: 45 tiết

Dạy toán cao cấp 1 cho các bậc:  1 . Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ tín chỉ): 30 tiết

                                                2.  Cao đẳng liên thông: 75 tiết 

Dạy toán cao cấp 2 cho các bậc : 1.  Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ tín chỉ): 30 tiết

                                                2.   Cao đẳng liên thông: 75 tiết

Dạy Xác suất thống kê cho các bậc: 1. Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ tín chỉ) thuộc khoa kinh tế: 45 tiết

                                                   2. Cao đẳng liên thông kế toán: 45 tiết

                                                   3. Cao đẳng liên thông CNTT: 60 tiết

Dạy Quy hoạch tuyến tính cho  bậc  Cao đẳng chuyên nghiệp ( hệ tín chỉ) thuộc khoa kinh tế: 45 tiết

Dạy Toán chuyên ngành  Điện cho bậc Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ tín chỉ) thuộc khoa Điện - Điện tử: 45 tiết

Dạy hàm phức & phép biến đổi laplace cho ngành  Cao đẳng liên thông thuộc khoa Điện - Điện tử: 45 tiết

MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG, VÀ HÓA ĐẠI CƯƠNG 

* Dạy Vật lý đại cương cho bậc:    1. Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ tín chỉ): 45 tiết

                                                 2. Cao đẳng liên thông: 45 tiết

* Dạy hóa đại cương cho bậc:      1. Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ tín chỉ): 45 tiết

                                                 2. Cao đẳng liên thông: 45 tiết

*III. TỔ GDTC -GDQP

 

Chức năng:

Đảm nhận giảng dạy môn GDTC, và môn GDQP-An ninh , nhằm cung cấp cho học sinh - sinh viên những kiến thức, lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe bản thân phục vụ chuyên môn nghề nghiệp, giáo dục cho các em những kiến thức cơ bản về đường lối Quốc phòng- An ninh của Đảng và nhà nước, trang bị những kỹ năng quân sự , an ninh cần thiết sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

Nhiệm vụ giảng dạy:

Dạy GDTC cho các bậc:

    1. Trung cấp nghề: 30 tiết

    2. Trung cấp chuyên nghiệp: 60 tiết

    3. Cao đẳng chuyên nghiệp: 60 tiết

Dạy GDQP cho các bậc:

    1. Trung cấp nghề: 45 tiết

    2. Trung cấp chuyên nghiệp: 75 tiết

    3. Cao Đẳng chuyên nghiệp: 135 tiết

 

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator